• Wei Shyy, Yongsheng Lian, Jian Teng, Dragos Viieru, and Hao Liu. Aerodynamics of Low Reynolds Number Flyers. Cambridge Aerospace Series. Cambridge University Press, 2008.